REAGENTAI VANDENS PARUOŠIMUI IR APDIRBIMUI


UAB "Inžinerinė ekologija" specialistai, remdamiesi sistemos tyrimais bei vandens kokybės parametrų analizės duomenimis, kiekvienam klientui parinks individualią vandens apdirbimo reagentais programą.


Garo katilams ir šildymo sistemoms

Reagentai IN-ECO stabdo korozijos procesus, apsaugo nuo nuovirų susidarymo, reguliuoja pH reikšmę, sudaro sąlygas patvaraus pasyvuojančio sluoksnio (magnetito) susidarymui. Tai užtikrina geresnį šilumos perdavimą,  garo kokybę, sumažina kuro sanaudas ir įregimų aptarnavimo išlaidas.

 

Korozijos ir nuovirų inhibitoriai katilams

IN-ECO 301; 306; 308; 312; 314; 315

Deguonies surišėjai

IN-ECO 324; 326

Korozijos inhibitoriai garo-kondensato linijoms

IN-ECO 332; 334; 336; 3263

Šildymo sistemoms (termofikacijos procesams)

IN-ECO 301; 390; 391; 392; 3553

Antiputokšliai

IN-ECO 302-31

 

 

Cirkuliacinės aušinimo sistemoms

Reagentai IN-ECO užtikrina apsaugą nuo mineralinių ir organinių nuosėdų susidarymo, stabdo korozijos  procesus, pasyvuoja įvairių tipų metalus. Tai sudaro galimybę palaikyti aušinimo sistemose didesnį koncentravimą, ilgą laiką išlaikyti efektyvius šilumos mainus.

 

Korozijos ir nuovirų inhibitoriai atviroms sistemoms

IN-ECO 101; 102; 103; 110; 131; 133; 134; 135; 150; 151

Korozijos ir nuovirų inhibitoriai uždaroms sistemoms

IN-ECO 160; 161; 170; 174

Biocidai (neoksiduojantys)

IN-ECO 263; 265; 267; 268; 2641

Biocidai (oksiduojantys)

IN-ECO 210; 510

Biodispersantai

IN-ECO 250; 251

 

 

Reagentai atbulinio osmoso ir ultrafiltracijos membraninėms technologijoms

 

Antiskalantai

IN-ECO 550; 551; 552; 553; 554

Plovikliai

IN-ECO 535; 537; 538; 540; 541

Konservantai

IN-ECO 501; 502

Dezinfekcijai

IN-ECO 510; 513; 515

Papildomi reagentai pirminiam apdirbimui ir korekcijai

IN-ECO 600; 210; 501


 

Reagentai įrangos aptarnavimui ir šilumokaičių plovimui

 

Šilumokaičių ir katilų plovikliai

IN-ECO 401; 402; 403; 424

Pasyvacija, pirminis apdorojimas, nuriebalinimas

IN-ECO 411; 412; 4121

Koaguliantai ir floakuliantai pirminiam apdorojimui

IN-ECO 600; 6025; 6015; 882; 850

 

 

Dervos ir užpildai vandens paruošimo filtrams

Siūlome pilną spektrą Purolite dervų (katijonitinių, anijonitinių) bei skirtingų užpildų mechaniniams nugeležinimo filtrams.